Plán akcí

Plán akcí na šk. rok 2023 - 2024

ZÁŘÍ

Zahájení školního roku 2023/2024
Schůzka s rodiči – PMŠKČ
Divadelní představení – maňáskové divadlo
Logopedická depistáž SPC

ŘÍJEN:

Drakiáda s rodiči
Výstava dětských prací – Galerie pod širým nebem
Kino Pohoda – Pásmo pohádek
Dýňování v MŠ

LISTOPAD:

Fotograf v MŠ
Zdobení vánočního stromečku na náměstí
Výstava v kině
Den ve tmě – den plný her k Mezinárodnímu dni nevidomých
Zvířátka DUHA

PROSINEC:

Mikulášská nadílka
Adventní pátky, oslava tradic
Vánoční dílnička s vystoupením pro rodiče Broučci
Vánoční dílnička s vystoupením pro rodiče Kočičky
Vánoční dílnička s vystoupením pro rodiče Včeličky
Vánoční besídka a nadílka pro děti

LEDEN:

Tři Králové
Lyžařský výcvik
Návštěva 1. tříd ZŠ
Schůzka na téma školní zralosti
Zimní hudební radovánky

ÚNOR:

Zimní olympijské hry
Canisterapie v MŠ
Hudení den ke světovému dni léčby hudbou
Návštěva policejní stanice
Masopustní průvod

BŘEZEN:

Kouzelník v MŠ
Ponožkový den ke světovému dni Downova syndromu
Vynášení Moreny
Návštěva knihovny

DUBEN:

Čarodějnický den
Velikonoční dílničky
Velikonoční barevný den
Hrátky Pejska a Kočičky

KVĚTEN:

Plavecký výcvik
Den dětí na ZŠ Boženy Nemcové
Výlet do jeskyní Na Špičáku

ČERVEN:

Velká besídka na IPOSE
Den dětí
Celodenní školní výlet
Pasování předškoláčků
Hasiči v MŠ
Letní olympijské hry
Rozlučka se školním rokem

Aktuální plán akcí naleznete v aplikaci Naše MŠ a na nástěnce v suterénu školky.