Plán akcí

Plán akcí na šk. rok 2019-2020

ZÁŘÍ

Zahájení školního roku 2019/2020 - 2.9.
Schůzka s rodiči – PMŠKČ 16:30 - 5.9. od 16:30
Divadelní představení – maňáskové divadlo - 5.9.2019
Logopedická depistáž SPC

ŘÍJEN:

Drakiáda
Výstava dětských prací
Intenzivní solné jeskyně Kočičky + ½ Broučci -14.- 18.10.
Intenzivní solné jeskyně Včeličky + ½ Broučci - 21.-25. 10.
Kino Pohoda – Pásmo pohádek
Dýňování

LISTOPAD:

6.11.2019 Den ve tmě – den plný her k blížícímu se Mezinárodnímu dni nevidomých
13.11.2019 Kouzelnické představení v MŠ
25.11.2019 Den s anglickou knihou Alenka´s Amazing Books – akce pro děti i rodiče, ukázka práce s knihou, předčítání. Začátek akce v 15:00 v herně v přízemí.

Výstava v kině
Den se zvířátky v DUZE
Zdobení vánočního stromečku na náměstí (29.-30.11.)

PROSINEC:

5.12.2019 Mikuláš na sále IPOS se stanovišti a Zumbou od Anny Marie Filo
„PÁTKY“ ADVENTNÍ PÁTKY PLNÉ TRADIC V MŠ
10.12.2019 VÁNOČNÍ DÍLNIČKA BROUČKŮ
11.12.2019 VÁNOČNÍ DÍLNIČKA KOČIČEK
12.12.2019 VÁNOČNÍ DÍLNIČKA VČELIČEK
20.12.2019 VÁNOCE V MŠ – „Možná přijde i Ježíšek! J“

Dílničky se konají v jídelně MŠ (přízemí) a začátek je v 15:30 hodin. Děti si pro vás připravily krátký program, občerstvení a společné vyrábění vánočních věcí.

LEDEN:

Tří králové - 6.1.
Týden Karla Čapka - 6.-9.1.
Lyžařský výcvik
Návštěva 1. tříd ZŠ
Schůzka na téma školní zralosti za přítomnosti učitelky ZŠ
Divadélko v MŠ se zimní tématikou

ÚNOR:

Zimní olympijské hry
Canisterapie v MŠ
Hudení den ke světovému dni léčby hudbou 14.2.
Návštěva policejní stanice
Masopustní průvod s rodiči

BŘEZEN:

Besídka pro maminky a tatínky
Ponožkový den ke světovému dni Downova syndromu (21.)
Vynášení Morény
Návštěva knihovny
Výlet do ovčína

DUBEN:

Čarodějnický den
Velikonoční dílničky
Velikonoční barevný den
Kino Pohoda – pásmo pohádek
Planetárium v MŠ
Hrátky Pejska a Kočičky
Exkurze v pekárně

KVĚTEN:

Hrátky Pejska a Kočičky
Plavecký výcvik
Výlet Mikulovice - Posádka
Den dětí na ZŠ Boženy Nemcové
Výlet na koně Heřmanice
Výlet do jeskyní Na Špičáku
Výlet do Faunaparku

ČERVEN:

Den dětí – letní Olympijské hry s dětmi z MŠ Holanova, Česká Ves
Spaní v MŠ předškolní děti
Pasování předškoláčků
Hasiči v MŠ
Celodenní výlet do Pradědova muzea
Rozlučka se školním rokem