Info

Informace pro rodiče

Informace k provozu MŠ

Provoz MŠ: 6:00 – 16:30
Příchod do MŠ: 6:00 – 8:00

V 8:30 se budova MŠ zamyká.

Odchod z MŠ:
po obědě Broučci, Kočičky – 11:30 – 12:00
po obědě Včeličky – 12:00 – 12:30
po spinkání všechny děti od 14:15 – 16:30

PROSTOROVÁ ORGANIZACE A REŽIM DNE

Pobyt ve velké herně v přízemí školy:

dopoledne odpoledne
Pondělí: Vcěličky Broučci
Úterý: Kočičky Kočičky
Středa: Včeličky Broučci
Čtvrtek: Broučci Včeličky
Pátek: Včeličky Kočičky

Ve dny, kdy daná třída nemá velkou hernu k dispozici, organizuje si cvičení ve třídě nebo venku na školní zahradě, pokud je příznivé počasí tak, aby bylo cvičení (zdravotně-preventivní aktivity) obsaženo několikrát týdně.

Pobyt venku:
Za příznivého počasí jsou děti na školní zahradě nebo vycházce denně jak v odpoledních, tak dopoledních hodinách. Při hezkém počasí je možné i řízenou činnost přenést do venkovní učebny v okálu nebo do prostor školní zahrady. Při oblačném počasí s možností deště nebo velmi teplém počasí jsou všechny třídy pouze na školní zahradě.

Pobyt v jídelně:

Broučci
8:00 – 8:15 ranní svačinka (PO,ÚT,ST,PÁ)
8:30 – 8:45 ranní svačinka (ČT)
11:00 oběd
14:00 odpolední svačinka

Kočičky8:15 – 8:30 ranní svačinka (PO,ST,ČT,PÁ)
8:30 – 8:45 ranní svačinka (ÚT)
11:00 oběd 14:00 odpolední svačinka

Včeličky8:15 – 8:30 ranní svačinka (ÚT,ČT)
8:30 – 8:45 ranní svačinka (PO,ST,PÁ)
11:30 obědbr> 14:15 odpolední svačinka

REŽIM DNE

6:00-8:00 příchod dětí
8:00-8:45 ranní svačiny dle rozpisu
8:45-9:30 řízená činnost dle rozpisu
9:00-11:30 pobyt venku

11:30-13:00 odchod dětí po obědě
11:30-14:00 odpolední klid
14:00- 14:30 odpolední svačina dle rozpisu
14:30-16:30 odpolední zájmové činnosti, odchod dětí

Nadstandardní činnosti MŠ

Nadstandardní činnosti
Nadstandardní činnosti nejsou součástí ŠVP PV, jsou hrazeny zákonnými zástupci a pouze pro přihlášené děti v počtu a věku, který si určuje nabídková organizace, nikoli mateřská škola.

Dechová cvičení se zobcovou flétnou
jsou prováděna odbornou externí učitelkou. Tato aktivita je zajišťována ve spolupráci se Střediskem volného času DUHA. Výuka probíhá v mateřské škole každý čtvrtek odpoledne.

Seznamování s anglickým jazykem
je prováděno odbornou externí učitelkou. Tato aktivita je zajišťována ve spolupráci se Střediskem volného času DUHA. Výuka probíhá v mateřské škole každou středu odpoledne.

Logopedická depistáž
bude zajištěna odbornými pracovníky SPC Jeseník a výsledky předány rodičům.

Hry s vodou - plavání
budou z kapacitních důvodů jen pro předškolní děti, tato aktivita bude zajišťována ve spolupráci s odbornými instruktory. Intenzivní týdenní kurz v měsíci květnu.

Lyžařský výcvik
bude zajišťován odbornými instruktory pro všechny zájemce. Intenzivní kurz v zimních měsících.

Omlouvání nepřítomnosti dítěte

Zákonný zástupce je povinen písemně omluvit nepřítomnost dítěte, které má v daném roce povinnou předškolní docházku. Písemná omluva je zapsána do omluvného listu dítěte, a to před absencí, která je plánovaná, nebo ihned při příchodu po náhlé absenci. Učitelky jsou povinny kontrolovat správnost omluv a hlásit ředitelce školy absenci neomluvenou či absence větší, nežli 40% z roční docházky dítěte, tedy větší, než 4 měsíce.

Děti jsou omlouvány do konce září 2022 přes SMS, od 1.10. 2022 pak přes aplikaci Naše MŠ. Plánovanou nepřítomnost dítěte oznamte do 12:00 hodin předchozího dne. Při náhlé absenci si zákonní zástupci mohou první den absence vyzvednout oběd do vlastního jídlonosiče, a to od 11 do 12 hodin v kuchyni mateřské školy.

Telefony sloužící k omlouvání dětí:
Broučci 725 543 881 -- Kočičky 725 543 882 -- Včelky 725 543 876

CO DĚTI POTŘEBUJÍ:

PAPUČE
PYŽAMO
PLÁŠTĚNKU
GUMÁKY
NÁHRADNÍ OBLEČENÍ

(SPODNÍ PRÁDLO PO DVOU KUSECH, CELKOVÉ OBLEČENÍ 1X NAVÍC)
OBLEČENÍ NA VEN PODLE POČASÍ

VŠE PROSÍME PODEPSAT. PŘEDEJDEME TAK ZTRÁTĚ

HRAČKY Z DOMOVA
HRAČKY Z DOMOVA POUZE PODEPSANÉ, IDEÁLNĚ VĚTŠÍ (PLYŠÁK, AUTO, PANENKA…) MALÉ HRAČKY (LEGO POSTAVIČKY, STICKES ATD..) NEJSOU DO MŠ VHODNÉ. STEJNĚ TAK JAKO HOPÍKY, ZBRANĚ (MEČE, ATRAPY STŘELNÝCH ZBRANÍ, NOŽE ATD.).
ŠKOLKA NEZODPOVÍDA ZA TYTO VĚCI.