Projekty

MŠ je zapojena do následující programů :
· program EDULAB – program na digitalizaci škol
· lokální partnerství mikroregionu Jesenicko, oblast školství - MAP III.
· "Podpora kvality vzdělávání na MŠ Karla Čapka, Jeseník"
Získané certifikáty: