GDPR

GDPR - General Data Protection Regulation

Dne 25. května 2018 začalo platit obecné nařízení o ochraně osobních údajů. To znamená, že bude jeden soubor pravidel pro ochranu osobních údajů pro všechny společnosti působící v EU bez ohledu na to, kde sídlí. Silnější pravidla pro ochranu osobních údajů znamenají: lidé získávají větší kontrolu nad svými osobními údaji, podniky mají prospěch z rovných podmínek.
Jmenování pověřence pro GDPR

Správce Mateřské školy Karla Čapka Jeseník jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako "GDPR").

Funkci pověřence pro ochranu osobních pro Správce vykonává společnost Schola Servis GDPR, s.r.o., IČ: 04223748. Osoba určená pro jednání za pověřence je paní Ing. Helena Ondrýsková.