vítáme Vás na stránkách Mateřské školy Karla Čapka

Zápis 2024

Dozvědět se více
Fotogalerie

Dozvědět se více
Dokumenty MŠ

Dozvědět se více
Celý tým mateřské školy Karla Čapka Jeseník pracuje v souladu tak, aby bylo v naší škole příjemně dětem, učitelům, rodičům i všem ostatním. Protože jen v místě, kde se děti cítí dobře a bezpěčně se můžou v klidu odevzdat hře a vzdělávání.

V čem jsme jiní?

Naše mateřská škola pracuje v programu Začít spolu. Tento vzdělávací program je specifický v tom, že učitelky nabízí dětem v ranním kruhu aktivity v centrech, společně si vysvětlí principy těchto aktivit a poté se děti samy rozhodnou, v kterém centru chtějí pracovat. Není jim každý den nakázáno, co se bude dělat. Pestrost nabídky a možnost volby dává dětem prostor pro vlastní rozhodování podle svých momentálních pocitů a podle momentálního zájmu. V každé třídě, které jsou v naší mateřské škole 3, je utvořeno 9 center aktivit, které jsou vybaveny specifickými pomůckami pro tyto centra. Všechna centra jsou i přenosná na zahradu školy.

Těšíme se na setkání s vámi :-)

  • Mateřská škola Karla Čapka Jeseník
  • Mateřská škola Karla Čapka Jeseník
  • Mateřská škola Karla Čapka Jeseník
  • Mateřská škola Karla Čapka Jeseník
  • Mateřská škola Karla Čapka Jeseník
Mateřská škola Karla Čapka Jeseník